Klankbordtraject

Soms heeft een coachee aan het einde van een coachingstraject nog behoefte aan gesprekken om nieuwe inzichten en gewoontes dieper in te slijpen.

Vormbehoud noem ik dat. Een topsporter moet immers ook blijven trainen op skills. 

Een aantal klankbordgesprekken kan dan een mooi vervolg op de coaching zijn. De frequentie van de gesprekken kan omlaag. We komen circa één keer per maand bij elkaar om casuïstiek te bespreken, die te maken heeft met het coachingsdoel. Door te reflecteren en steeds meer te oefenen met de nieuwe inzichten en vaardigheden, wordt nieuw gedrag verder geïncorporeerd. Het coachingsdoel blijft dus onveranderd. Een intake voor het klankbordtraject is dan ook niet nodig.

foto en tekst © Tara advies, 2006 – 2023