LIFO®

De LIFO®-methode

Ik werk graag met een profielbeschrijving aan het begin van een ontwikkeltraject. Het zorgt voor een “snelle aftrap”. Er ligt een profiel en herken je je daarin? En in hoeverre?

Ik heb gekozen voor LIFO® omdat het een eenvoudig model is, het kent slechts vier gedragsstijlen, en omdat het gebruiksvriendelijk is: LIFO® is een zelfbeschrijving aan de hand van 18 vragen.

Daarnaast is het een positief denkmodel. Er bestaat geen nullijn waaronder je kan scoren. Je wordt aangesproken op je sterktes. Iedereen heeft de beschikking over alle gedragsstijlen. De keuzes die je maakt, bepalen jouw unieke stijl.

De derde reden waarom ik voor dit instrument heb gekozen, is dat LIFO® inzicht geeft in de waarden en normen achter elke gedragsstijl. Dat inzicht is voor mij cruciaal. Hierdoor leer je om stijlverschillen op eigen wijze te overbruggen zonder geforceerd ander gedrag aan te leren. Je blijft jezelf, in je kracht. En de ander blijft zichzelf. Je hebt alleen jezelf en de ander beter leren begrijpen. En hierdoor kun je je eigen sterktes effectiever inzetten.

Wil je meer informatie, ga dan naar lifobenelux.eu.

foto en tekst © Tara advies, 2006 – 2022